Holistic management

Holistic management är ett ramverk för beslutsfattande som utvecklats av Allan Savory och Savory Institute. Ramverket är utformat för komplexa sammanhang och situationer som exempelvis lantbruk. Det tar hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter och utgår från varje enskild verksamhets unika förhållande.

Ramverket har framarbetats sedan 60-talet och idag sköts cirka 2,5 % av världens gräsmarker med stöd av verktyget. Allans arbete blev känt genom det TED-talk han gjorde 2013, se klippet här nedan.

Den mest kända delen av ramverket är delen med betesplanering. Den kallas 'Holistic planned grazing', på Svenska översatt till adaptivt bete, eller helhetligt planerat bete. Det går i korthet ut på att härma hur stora fockar med idisslare rört sig över prärie-, savann- och stäpplandskap. I ständig rörelse, tack vare rovdjuren, och i tät formation bryter de ned biomassa och ger den tid att återhämta sig innan djuren återvänder. 

För dig som är nyfiken på att lära dig mer rekommenderas boken 'Holistic management av Allan Savory och Jody Butterfield' samt de fem webbkurser som Savory institute har tillgängliga på sin hemsida.

Läs mer om utbildningar i Sverige och norden här.