Regenerativt lantbruk

Vad är regenerativt lantbruk? Vi definierar regenerativt lantbruk som "möjliggörandet av högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen, genom att mänskliga behov tillfredsställs effektivt".

Ett bruk av naturen är regenerativt om det över tid förbättrar vattencykel, näringskretslopp, artsamspel och energiflöde i ekosystemen. 

Här nedan hittar du videoklipp och länkar att lära mer om ämnet