Regenerativa gårdar i Sverige

Här hittar du gårdar och människor som praktiserar dessa idéer i praktiken, runt om i Norden, för kontaktskapande och erfarenhetsutbyte. Du är välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar.