Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk

Om nätverket

Nordisk nätverk för regenerativt lantbruk är ett självorganiserande nätverk av människor och företag. Vi önskar att utveckla lantbrukets potential till att rehabilitera ekosystemen samtidigt som vi kan producera högkvalitativa livsmedel. Nätverket faciliteras av Nordic Savory Hub, som är en del av Savory Institute Global. Nätverket arbetar med organisationer och företag inom alla grenar av matsystemet som önskar att bättra förutsättningarna för en trygg matproduktion i framtiden. Kompetenserna i nätverket besår av organisation och ledarskap, biologi, ekosystemsrehabilitering, husdjursproduktion, avel, djurhälsa, växtodling, ekonomi och strategisk planering.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i nätverket? Gå med i Facebookgruppen


Del av:


Medlemmar av nätverket i media

JORDBRUKSAKTUELLT: Hållbart lantbruk vitaliserar ekosystemen hos Bältaregårdens Angus

Läs här

AGFO TALK: Regenerativt jordbruk - nästa jordbruksrevolution? 

Titta här

SVERIGES RADIO: Han flyttar sina kor varje dag - för ett mer hållbart jordbruk

Lyssna här